Prywatyzacja bezpośrednia WZZ „Herbapol”

Rozpoczął się proces prywatyzacji WZZ „Herbapol”. W Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego z datą 27 grudnia 2011 r. – z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku – ukazało się ogłoszenie nr 633 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej Warszawskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” w Pruszkowie.
Wynika z niego, że dokonuje się prywatyzacji bezpośredniej naszego przedsiębiorstwa, a jej celem jest sprzedaż Zakładów wraz ze wszystkimi zobowiązaniami i obciążeniami firmie „Herbapol” Lublin, Spółka Akcyjna, która mieści się w Lublinie przy ul. Diamentowej 25.
Zakończenie prywatyzacji nastąpi w ciągu najbliższych czterech miesięcy, liczonych od daty uruchomienia procesu prywatyzacji, tj. od 1 stycznia 2012 roku.
Prywatyzacja WZZ „Herbapol” w Pruszkowie będzie przeprowadzana bez zawieszania działalności operacyjnej firmy. W tym okresie Zakłady będą działały pod swoją dotychczasową nazwą, z dopiskiem „W prywatyzacji”.
Na pełnomocnika ds. prywatyzacji został powołany dotychczasowy Dyrektor Zarządca WZZ „Herbapol” – Krzysztof Pawlak.
W miarę postępu działań prywatyzacyjnych będziemy publikowali kolejne komunikaty.