Zmiany struktury organizacyjnej

Zarządzeniem Dyrektora nr 26 z dnia 23 listopada 2011 dokonane zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej WZZZ „Herbapol”.

  1. Stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Handlu i Marketingu ulega likwidacji.
  2. W to miejsce powołane zostało stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Handlu Zagranicznego, któremu podlega Dział Eksportu.
  3. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Handlu Krajowego podlega obecnie Dyrektorowi WZZ „Herbapol”, a jemu bezpośrednio podporządkowane zostały działy: Hurtowni Farmaceutycznej, Sprzedaży oraz Marketingu.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.