Super – inwestycje w ciągu past leczniczych

Ostatnio sporo zainwestowaliśmy w park maszynowy. Najwięcej zmieniło się w ciągu produkcji past leczniczych. Zainstalowaliśmy nowoczesny aparat próżniowy (wyparkę) do próżniowego odparowywania alkoholu etylowego i wody przy zagęszczaniu alkoholowych i wodnych wyciągów z ziół. Połączony ze zbiornikiem magazynowym i skraplaczem wyprodukowany został w pleszewskim SPOMASZ-u. Teraz skroplone opary gromadzące się w dolnej części skraplacza odciągane są za pomocą pompy próżniowej i przetłaczane do zbiornika magazynowego Dzięki temu odzyskany alkohol jest z powrotem zawracany do produkcji. Specjalną posadzkę elektrostatyczną wykonała firma M+W Process Industries, a pozostałe prace – ekipy własne „Herbapolu”. Nowoczesna waga płozowa firmy RADWAG przeznaczona jest do ważenia w zbiorniku skroplin alkoholu etylowego i alkoholu etylowego oraz wody oczyszczonej.
Zintegrowana lina produkcyjna pakowania past leczniczych (Norden Sirius Machinery Group) służąca do napełniania produktu w tuby plastikowe lub metalowe spięta jest transporterem z wagą dynamiczną Garvens Mettler – Toledo i kartoniarką Nordenpac pakującą tuby z produktem i ulotką w pudełka kartonowe. Te pierwsze są napełniane i zamykane poprzez zgrzewanie za pomocą gorącego powietrza. Natomiast aluminiowe są zamykane poprzez zawijanie końca tuby. W obydwu przypadkach tuby są znakowane datą ważności wyrobu i numerem serii. Do tego dochodzi jeszcze super-waga kontrolna Garvens, która ma m. in. układ pamięci mieszczący 100 produktów, trzy zakresy ważenia oraz szeroką gamę opcji i akcesoriów.
Kartoniarka Nordenpac może działać w trybie ciągłym z prędkością nawet do 120 kartoników na minutę. Jest wyposażona w system nadruku numeru serii i daty ważności produktu. Bezpośrednio z kartoniarką współpracuje automat GUK z firmy Falzmaschinen Griesser & Kunzmann Gmbh, przeznaczony do składania ulotek o określonych wymiarach.
Wspomnieć trzeba także o nowej aranżacji pomieszczeń produkcyjnych pakowania past, o zainstalowanym tam nowym systemie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji HVAC Do listy inwestycji dopisać trzeba też prace modernizacyjne w pomieszczeniu sprężarkowni oraz kompleks działań w pomieszczeniu mieszczącym zbiornik na glicerynę.
Wszystkie powyższe inwestycje oraz prace modernizacyjne i ogólno – remontowo, wyjątkowo kosztowne i pracochłonne, przekładają się na jeszcze ciekawszą ofertę handlową, lepsze warunki pracy załogi oraz większą wydajność.