Kontakt

Formularz Kontaktowy

Skontaktuj się z Nami

Jeżeli masz pytania do Nas skorzystaj z formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Możesz także skorzystać z informacji kontaktowych poniżej.

Herbapol Warszawa Sp. z o. o.

Adres:  ul. Ołówkowa 54, 05-800 Pruszków

Centrala tel.: 22 73 81 300

Sekretariat tel.: 22 73 81 311

Fax: 22 73 81 303

Www: www.herbapol.waw.pl

Email: sekretariat@herbapol.waw.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XiV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410083, NIP 5342484943, REGON 145989984 Kapitał Spółki 35 mln 485 tys. PLN opłacony w całości.